BASIN

2022

HZ. MEVLÂNA VE AİLESİ’NİN KONYA’YA GELİŞLERİNİN 795. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

SUFİSİN  (SUFİ SİNEMA)  GÜNLERİ

BASIN AÇIKLAMASI

Hz. Mevlâna ve Ailesi’nin Konya’ya Gelişlerinin 795. Yıldönümü kapsamında düzenlenen 4. Sufisinema Günleri Basın Toplantısı geniş katılım ile 13.06.2022 tarihinde Bayır Diamond Hotel & Convention Center' da gerçekleştirildi. İl Müdürümüz Sayın Abdüssettar YARAR 4. Sufisinema Günlerinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

 

 

 

2021

HZ. MEVLÂNA VE AİLESİ’NİN KONYA’YA GELİŞLERİNİN 794. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

SUFİSİN  (SUFİ SİNEMA)  GÜNLERİ

BASIN AÇIKLAMASI

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 20 Ocak - 30 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen SÛFİSİNEMA Günleri 2. Ulusal Senaryo Yazma Yarışması Ödül Töreni 22 Haziran 2021 günü gerçekleştirildi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar YARAR, SÛFİSİNEMA Günleri Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması'na İslam İrfanı ve Tasavvufun özünü anlatan 19 senaryo müracaatı yapıldığını ve SÛFİSİNEMA Günleri 2. Ulusal Senaryo Yazma Yarışmasına 'Karga' rumuzu ile katılan Mehmet Akif GÜLER’e ait 'Cenneti Aramak' adlı eserin, Tasavvuf Konulu Uzun Metraj Sinema Senaryosu destek ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

 

2019

HZ. MEVLÂNA VE AİLESİ’NİN KONYA’YA GELİŞLERİNİN 791. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

SUFİSİN  (SUFİ SİNEMA)  GÜNLERİ

BASIN AÇIKLAMASI

 

“Aynada Gördüğün Suret Senindir. Aynanın Değil.”

Hazret-i Mevlâna

Hazret-i Mevlâna ve Ailesi’nin Konya’ya Gelip Yerleştikleri Günün Hatıra’sına yapılan “TEŞRİF-İ KONYA” etkinlikleri kapsamında; Uluslararası SUFİSİN SUFİ SİNEMA” GÜNLERİ’nin ikincisi gerçekleştirilecektir. 2-3-4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan bu etkinlikte, irfanımızı sinemaya başarıyla aktaran değerli bazı yönetmenler, değerli eserleri – filmler, belgeselller, kısa filmler, paneller, atölye çalışmaları, tiyatro ve konserlerin yanı sıra daha pek çok faaliyet yer alacaktır.

 

2018

Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişleri 03-05 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olup bu yıl birincisini gerçekleştireceğimiz ve uzun zamandır hazırlığını yaptığımız, ilimiz ve ülkemiz kültür-sanat hayatına yeni bir dinamizm getireceğini umduğumuz SÛFİSİN - Sûfi Sinema Günleri etkinliğini tanıtmak ve programını sunmak için 26 Nisan 2018 tarihinde bir basın toplantısı yapılmıştır.

 

Sayın BASIN MENSUPLARI

AYNADA GÖRDÜĞÜN SURET SENİNDİR, AYNANIN DEĞİL. ”

Hazreti Mevlâna

Anadolu’daki medeniyet birikiminin en değerli kavramlarından olan tasavvuf, bin yıla yaklaşan tarihi ve bu tarih boyunca kurumsallaşmış yolları ve usulleriyle İslâm’ın en özgün yorumlarından birini ortaya çıkarmıştır. Temelinde Orta Asya’da m. 7. yy. sonlarında başlayan ve yaklaşık 250 yıl süren, zaman içinde süzülerek ortaya konulan Allah, peygamber, insan, şehir, medeniyet, çevre/doğa/evren gibi kavramlara dair özgün yaklaşımın yer aldığı Anadolu İslâm tasavvufu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başşehri olan Konya’da; Mevlâna, Yunus, İbn-i Arabî, Sadrettin-i Konevî, Necmeddin Dâye, Hoca Nasreddin gibi mâna büyükleriyle zirveleşmiştir.

Modern çağın en gelişmiş ve etkili sanatlarından sayılan sinema, bugünkü haliyle hem tasavvufun varlık ve evren görüşüne, hem de zaman ve zemin kabulünü anlatabilmek için en uygun sanat dalıdır denilebilir.

Ülkemizde şimdiye kadar tasavvuf ve sinema arasındaki bağlama farklı mecralarda işaret edilse de dünya sinemasını etkileyecek, ayrıca ülkemizde sinema sanatının gelişmesine; tasavvufun, irfanının, medeniyetin anlaşılmasına katkıda bulunacak kalıcı çalışmalar çok fazla yapılmış değildir. Sûfisin (Sûfi Sinema Günleri) bu alanda büyük bir biliş ve görüş hazinesine sahip olduğumuzu işaret etmek gayretinin ifadesidir. Sûfisin, henüz Türk sinemasının tam olarak farkına varamadığı din, tasavvuf, şiir, insan, doğa, devlet ve medeniyet tecrübemize sinemacıların dikkatini çekmeyi, alanda yeni eserlerin, ürünlerin ortaya çıkmasını teşvik etmeyi düşünmektedir.

Konya’da yapmayı planladığımız Sûfisin (Sûfi Sinema Günleri) şimdiye kadar tasavvufun kurumları, kavramları, kişileri gibi ilgili sinema ürünlerini (film, kısa film, belgesel, dökü-drama, klip, reklam-tanıtım film vb.) 03-05 Mayıs tarihlerinde farklı salonlarda izleyicisiyle ve ilgilisiyle buluşturmayı, söz konusu tarihlerde tasavvufun sinema ve senaryo dilinde daha doğru anlaşılması için çeşitli bilimsel çalışmalar yapmayı, tasavvuf ve sinema bağlamlı çalışmalardan öz nitelikli olanları değerlendirmeyi ve derecelendirmeyi düşünmektedir. Bu açıdan bakılırsa Sûfisin, Konya’nın ve Anadolu’nun tasavvufi birikiminin dünya insanlığına sinema sanatı aracılığıyla ulaştırılmasında senaryo ve yaklaşım desteği ile yönlendirici olmayı, bu alanda bir lobi gücüne ulaşmayı hedeflemektedir.

Hazret-i Mevlâna, Mevlevîlik ve Tasavvufla ilgili etkinliklerin yıl içine yayılması bağlamında;

- 10-17 Aralık tarihlerinde Hz. Mevlâna’yı Anma Törenleri (Şeb-i Arûs),

- 22-30 Eylül tarihlerinde Mevlâna’yı Doğum Yıldönümünde Anma Etkinlikleri ve Mistik Müzik Festivali yanında,

- 03-05 Mayıs tarihlerinde Mevlâna ve Ailesi’nin Konya’yı Teşriflerinin Yıldönümünde Etkinlikler yapılmaya başlanmıştır. Şimdiye kadar çoğunlukla Konya Büyükşehir Belediyesince yapılan Temsili Karşılama merasimlerinin yanısıra 03-05 Mayıs tarihleri, SÛFİSİN (SÛFİ SİNEMA GÜNLERİ) programları ile daha da zenginleştirerek, insanımıza, şehrimize, kültür ve turizmimize yeni bir açılIm kazandırılacağı ümit edilmektedir.

SÛFİSİN; Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, KOTEV (Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı), Uluslararası Mevlâna Vakfı ve İRFA (İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi) ‘nin maddi ve mânevi ortaklığı ile programlarını icra edecektir.

SÛFİSİN, öncelikli olarak şimdiye kadar oluşan arşivi değerlendirirken, söz konusu tarihlerdeki atölye çalışmalarıyla alanda yetişmek isteyenlere destek olmayı amaçlamaktadır. Tasavvufun daha doğru resmedilmesi için gerekli ön aşama olan metin çalışmalarını ödüllendirerek yön vermeyi hedeflemektedir. Sufisin böylece Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tasavvufun en merkez ve eseri en çok okunan ismi Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik dolayısıyla, bu alanda dünya sinemasında söz sahibi olmayı gerçekleştirmek yolunda atılmış önemi bir adım olacaktır. SÛFİSİN; Tasavvuf ve görsel sanatlar arasında yerli, milli ve manevi bağlamın kurulmasına ve gelişmesine yardımcı olmayı, şehre ve şehrin kültürel yapısına şimdiye kadar dokunulmamış bakir bir alan üzerinden yeniliklerin getirilmesine katkıda bulunmayı da zaman içerisinde gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.

Bin yıllık kültür ve medeniyet başşehri, Hazreti Mevlâna’nın ve mânevî aşkın merkezi Konya’nın geçmişi kadar görkemli bir geleceğe hazırlanmasında Sûfisin, birçok kurumun göz ardı ettiği bir alanı dirilterek, Konya’nın bir cazibe merkezi ve marka şehir olmasına, daha entellektüel ve estetik bağlamda destek olmayı gerçekleştirmek yolunda önceki yapılanların yanısıra atılmış önemli bir adım olacaktır. Söz konusu programlara katılımınız ve katkınız için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Abdüssettar YARAR

Kültür ve Turizm İl Müdürü