YÜRÜTME VE İCRA KURULU

SÛFİSİN - Sûfi Sinema Günleri programlarını aşağıdaki İcra Kurulu hazırlamıştır.

  1- YÜRÜTME KURULU BAŞKANI  Abdüssettar YARAR

  2- YÜRÜTME KURULU BAŞKAN YRD. Şükrü KOYUNCU

  3- FESTİVAL YÖNETMENİ  Sadık YALSIZUÇANLAR

  4- FİLM GÖSTERİM YÖNETMENİ  İhsan KABİL

  5- YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ  Fatih SEZGİN

  6- TEMA DANIŞMANI  Ali BEKTAŞ

  7- TANITIM KOORDİNATÖRÜ  Cafer Sadık ŞAHİN                 

  8- TRT TEMSİLCİSİ  Faruk GÜVEN                              

  9- SEKTÖR TEMSİLCİSİ  Ahmet OKUR

10- GENEL DANIŞMAN  Enver GÜLŞEN

11- SİNEMA STK TEMSİLCİSİ  Elif DAĞDEVİREN